Viereisiä palkkeja klikkaamalla voit tutustua vapaaehtoistoimintaan Tampereella.

Vapaaehtoistoiminta on suomalaisten tutkijoiden Nylundin ja Yeungin mukaan "palkatonta, vapaasta tahdosta kumpuavaa yleishyödyllistä toimintaa, joka useimmiten on organisoitunut jonkin tahon avustuksella". Siitä hyötyvät niin koko yhteiskunta kuin yksittäiset vapaaehtoiset. Vapaaehtoistoiminta on vuorovaikutteista ja yhteishyödyllistä, ja antaa siis myös tekijälleen paljon.

Tutkimuksissa on todettu, että vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat ihmiset kokevat itsensä onnellisemmiksi ja virkeämmiksi kuin muut. Vapaaehtoistoiminta auttaa vapaaehtoisia parantamaan osaamistaan, käyttämään taitojaan ja laajentamaan sosiaalisia verkostojaan.

Kansalaisyhteiskunnassa jokainen voi toimia paremman maailman hyväksi. Sosiaalisen pääoman lisäksi vapaaehtoistoiminta on inhimillistä pääomaa. Toukokuussa 2010 tehdyn eurobarometritutkimuksen mukaan 36% suomalaisista toimii jo vapaaehtoisena, ja 60% lähtisi pyydettäessä mukaan.

Tervetuloa tutustumaan!